Skip to main content

Nõustamis=programm

Nõustamisprogrammi eesmärk on ümberasustatud inimestele olulise teabe ja vajaduspõhise abi pakkumine ning pagulaste kohanemise ja iseseisvuse toetamine. Lähtume abivajajate isiklikest vajadustest, et aidata neil teha teadlikke otsuseid oma elu ülesehitamiseks uues riigis, mis omakorda aitab kaasa terve ühiskonna sidususele. 

Nõustamisprogrammi tegevused:   

  • Kohanemiskoolitused vene, inglise ja ukraina keeles:

“Eesti kui e-riik”. “Digiteenused”, “Kuidas alustada ettevõtlusega”, “Juriidilised küsimused Eesti ja Ukraina näitel”,“Õppimisvõimalused ja huviharidus Eestis noortest täiskasvanuteni”, “Lapse ja vanema kohanemine Eestis”, “Eesti sotsiaal- ja tervishoiusüsteem ja teenused”, “Pensionärid Eestis – õiguslikud ja tervishoiuküsimused ning kohanemine”.

  • Tugiisikuteenus:

Teenuse vajaduse otsustavad kohalikud omavalitsused. Pärast teenusele määramist saate meilt tugiisiku. Tugiisiku põhiülesanneteks on pakkuda kliendile igakülgset tuge Eestis kohanemisel.

  • Uudiskiri kõikidele pagulastele kaks korda kuus vene ja ukraina keeles ning üks kord kuus eesti ja inglise keeles.

 

Nõustamisteenus (eelregistreerimisega) Vambola 6, Tallinn või veebi teel. Tel: +372 5881 1311 | E-R 10-17. Vestle meiega (WhatsApp, Viber): +372 5464 0007 

Rohkem infot programmi kohta: counselling@pagulasabi.ee 

Зображення
Meeskond suvepäevadel 2023
Countries where this programme currently take place:

Eesti Pagulasabi on rahvusvahelise kaitse saajatele nõustamis- ja tugiteenuseid pakkunud alates 2012. aastast.

Programm toetab pagulaste iseseisvat toimetulekut Eestis. Nõustamisprogrammis pakume pagulastele kvaliteetset, asja- ja ajakohast teavet nende isiklikest vajadusest lähtuvalt, et aidata neil teha teadlikke otsuseid oma elu ülesehitamiseks uues riigis, mis omakorda aitab kaasa terve ühiskonna sidususele.

2022. aastal hüppeliselt kasvanud pagulaste arvu tõttu avasime kõnekeskuse ja vastuvõtupunkti Tallinnas, regulaarselt toimuvad töötoad ja koolitused üle Eesti (nt digioskuste ja tööturu-teemalised grupinõustamised), kohanemiskoolitused ja vajaduspõhine individuaalne tugiisikuteenus.

Eesti Pagulasabi nõustamisprogramm:

  • Pakub kvaliteetset ja kontrollitud teavet õigustest, kohustustest ja võimalustest Eestis. 
  • Pakub laiaulatuslikku nõustamist ja vajadusel suunab teistele teenustele.
  • Toetab iseseisvust ja kohanemist uue ühiskonnaga.
  • Aitab läbi teenuste muuta tervet Eesti ühiskonda sidusamaks.

Nõustamisteenuseid osutatakse lähtudes inimeste vajadustest ja austades neid kui oma elu eksperte.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.