Skip to main content

Tugiisikuteenus

Meie peamine teenus on tugiisikuteenus, mida pakume läbi Eestit katva tugiisikute ja kohanemismentorite võrgustiku. Tugiisikuteenuse peamisteks meetoditeks on nõustamine, selgitamine ja info andmine. Samuti võib tugiisik saata kaitse saanud inimesi kohtumistel erinevate ametkondadega, aidata leida tööd ja eneseväljendusvõimalusi ning toetada perekondadega taasühinemisel. Me ei tee otsuseid oma toetatavate eest, vaid aitame neil endil teha informeeritud valikuid. Meie tegevus on vajaduspõhine ja eesmärgistatud.

Tugiisikuteenus koosneb neljast teenuseosast:

  • administratiivsete ja esmase kohanemise küsimustega tegelev tugiisik, kes tegutseb toetatava perega reeglina esimese 3–4 kuu jooksul;
  • pärast esimest 3–4 kuud saab klient administratiivsete küsimuste ja probleemide puhul nõustamist teenuse koordinaatori vastuvõtult Tallinnas või Tartus;
  • sotsiaalse ja kultuurilise lõimumisega toetav kohanemismentor, kes on vabatahtlik ning kellel on ettevalmistus coaching meetodis;
  • oma sarnaste kogemuste pinnalt uusi saabujaid toetav kogemusnõustaja, kellel on vastav ettevalmistus.

Pakume tugiisikuteenuse raames siia saabunud kaitse saajatele tõlketeenust, mida neil on õigus kasutada vajaduspõhiselt ametkondade ja tugiisikutega suhtlemisel.

Contact
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form