Skip to main content

Seisame terviklikuma ühiskonna eest

Eestis ja väljaspool

Toeta haavatavas olukorras olevaid inimesi:
Please choose an amount.
Choose one of our Funds:
And finally, choose your payment method:

Programmid

Teeme oma tööd seitsme erineva programmi alt: humanitaarabi, toimetulek, vaimne tervis, haridus ja teadlikkus, nõustamine, kogukond ning huvikaitse. 

Countries:
521
243
244
245
241

Programm aitab suurendada kriiside tõttu kannatanud inimeste iseseisvat toimetulekut, toetades neid ettevõtlusega alustamisel ja tööturule sisenemisel.

Countries:
521

Programm toetab pagulaste iseseisvat toimetulekut Eestis. Nõustamisprogrammis pakume pagulastele kvaliteetset, asja- ja ajakohast teavet nende isiklikest vajadusest lähtuvalt, et aidata neil teha teadlikke otsuseid oma elu ülesehitamiseks uues riigis, mis omakorda aitab kaasa terve ühiskonna sidususele. 

Countries:
521

Programm aitab kaasa terviklikemate ja tugevamate kogukondade tekkele, toetades pagulasi uues ühiskonnas kohanemisel ja kohalikku ehk vastuvõtvat kogukonda uute tulijate kaasamisel. Lisaks on kogukonnaprogrammi eesmärk selgitada välja süsteemseid ja praktilisi takistusi kohanemisel, lõimumisel ja pagulaste õiguste tagamisel.

Countries:
521
243

Programm pakub erinevaid vaimset tervist toetavaid tegevusi, sh teraapiaid, rühma- ja individuaaltegevusi, et tõsta pagulaste psühholoogilist heaolu ja tagada suuremas plaanis tervem ja tasakaalukam ühiskond.

Countries:
521

Programmi eesmärk on tõsta teadlikkust sundrändest ja lõimumisest, tuues esile rändega kaasuvaid võimalusi ja väljakutseid

Countries:
243

Programm pakub operatiivset, kiiret ja vajadustest lähtuvat abi inimestele, kes on pidanud relvakonfliktide või looduskatastroofide tõttu oma kodust lahkuma.

Countries:
521
244

Huvikaitseprogramm seisab pagulaste õiguste ja heaolu eest. Kuulame tähelepanelikult, mida pagulased meile räägivad ja aitame kaasa nende probleemide lahendamisele.

What's New

Our News & Materials

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form