Skip to main content

Tugiteenused

Eesti Pagulasabi pakub rahvusvahelise kaitse saajatele (ehk pagulastele) mitmesuguseid tugiteenuseid, mille eesmärk on toetada siia saabunud inimeste iseseisvat toimetulekut. Meie teenuste keskmes on arusaam, et iga täiskasvanud inimene on ise oma elu ekspert. See tähendab, et me ei tee tugiteenuseid pakkudes otsuseid oma toetatavate eest, vaid aitame neil teha informeeritud valikuid.

Tugiteenuste pakkumist on aegade jooksul rahastanud nii Sotsiaalministeerium kui Siseministeerium ja Euroopa Varjupaiga-, Rände ja Integratsioonifond.

[view:tugiteenused=block]

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.