Skip to main content

Mida me teeme

Eesti Pagulasabi tegutseb Eestis ja välismaal. Oleme keskendunud: 
  • humanitaarabi  andmisele ja toimetulekut toetavate tegevuste pakkumisele
  • pakume nõustamist, kogukonnategevusi ja vaimse tervise tuge
Pakume abi pagulastele ja sisepõgenikele üle maailma.
 
Pilt
what-we-do-front
Millist abi osutame?
Aitame mitmel viisil: anname vajaduspõhiselt rahalist ja toiduabi; aitame alustada ettevõtteid; nõustame; pakume vaimse tervise tuge ja kogukonnaprogrammi
Pilt
house
Humanitaarabi
Pilt
society
Kohanemine ja integreerumine
Pilt
protection
Kaitse
Pilt
food
Toiduturvalisus

Programmid

Teeme oma tööd seitsme erineva programmi alt: humanitaarabi, toimetulek, vaimne tervis, haridus ja teadlikkus, nõustamine, kogukond ning huvikaitse

Riigid:
521
243
244
241

Programmi eesmärk on toetada kriiside tagajärjel kannatanud inimeste iseseisvat toimetulekut, abistades neid ettevõtluse alustamisel ja tööturule sisenemisel.

Programmi tegevused:

Riigid:
521

Nõustamisprogrammi eesmärk on ümberasustatud inimestele olulise teabe ja vajaduspõhise abi pakkumine ning pagulaste kohanemise ja iseseisvuse toetamine. Lähtume abivajajate isiklikest vajadustest, et aidata neil teha teadlikke otsuseid oma elu ülesehitamiseks uues riigis, mis omakorda aitab kaasa terve ühiskonna sidususele. 

Nõustamisprogrammi tegevused:   

Tegevussuunad:

Riigid:
521

Kogukonnaprogramm aitab kaasa terviklikemate ja tugevamate kogukondade tekkele, toetades pagulasi uues ühiskonnas kohanemisel ja kohalikku ehk vastuvõtvat kogukonda uute tulijate kaasamisel. Selleks korraldame üle Eesti kogukonnaüritusi ja erinevaid grupitegevusi ning laste- ja noortelaagreid.

Tegevussuunad:

Riigid:
521

Programmi eesmärk on pakkuda erinevaid vaimset tervist toetavaid tegevusi, sh teraapiaid, rühma- ja individuaaltegevusi, et tõsta pagulaste psühholoogilist heaolu ja tagada suuremas plaanis tervem ja tasakaalukam ühiskond.

Vaimse tervise programmi tegevused:

Riigid:
521

Programmi eesmärk on tõsta teadlikkust sundrändest ja lõimumisest, tuues esile rändega kaasuvaid võimalusi ja väljakutseid.

Programmi tegevused:

Riigid:
243
665

Programm pakub operatiivset, kiiret ja vajadustest lähtuvat abi inimestele, kes on pidanud relvakonfliktide või looduskatastroofide tõttu oma kodust lahkuma.

Tegevussuunad:

Riigid:
521
244

Teenuste osutamise kõrval teeb Eesti Pagulasabi ka aktiivselt huvikaitset. Seisame pagulaste õiguste ja heaolu eest nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Koondame järjepidevalt pagulastelt saadud tagasisidet nii heade praktikate, kitsaskohtade kui ka süsteemsete rikkumiste kohta. Kui saame aidata kaasa pagulaste probleemide lahendamisele, siis teeme seda.

Tegevussuunad:

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Subscribe to our newsletters

Get the latest updates in your inbox